søndag den 4. maj 2014

Lystfiskeriforeningens holdning til bæredygtige begrænsninger

Som bravt medlem gennem 7 år af den gamle, traditions- og medlemsrige Lystfiskeriforening (LF) modtager jeg månedligt medlemsbladet Lystfiskeri-Tidende. Denne måneds Tidende indledes med en tekst forfattet af formanden Bent Frøslee Laursen, som virker som et svar fra bestyrelsen på, hvad jeg formoder, er Fishing Zealands (FZ) anbefalinger ift. bæredygtigt lystfiskeri og særligt antalsmæssige hjemtagne fangstbegrænsninger og vinduesmål for søens rovfisk. Jeg har tidligere blogget positivt omkring FZ's såkaldte bæredygtige begrænsninger og min holdning har ikke ændret sig - særligt ikke efter at have læst nedenstående. Desværre er mit håb, om at LF's bestyrelse, rådende over 723 medlemmer(!) og 19 sjællandske fiskevande, ville tilslutte sig anbefalingerne imidlertid slukket.


Jeg har valgt at udgive den fulde tekst fra denne måneds Lystfiskeri-Tidende (kursiveret) for at give læseren en mulighed for at danne sig et overblik over bestyrelsens/formandens argumenter inden jeg i et fremtidigt blogindlæg, selv fremlægger mine egne holdninger til nedenstående argumentation.

Teksten fra Lystfiskeri-Tidende følger herefter:

"Nak eller Ud


Lystfiskere er i bund og grund naturelskere, der krydrer friheden i naturen med spændingen og glæden ved at fange fisk - gerne store trofæfisk der i mange tilfælde fotograferes og genudsættes; samt fisk i passende størrelse, der hjemtages til den beundrende familie og nydes på bordet. Det er næppe nogen form for nyhed for læseren af disse ord. Der kan sikkert tilføjes både dette og hint, men meningen ændres der ikke væsentligt ved.

Det er denne livsindstilling og afkobling fra arbejdsdagen, med dens mange regler og forskrifter, der karakteriserer flertallet af Lystfiskeriforenings Brave. Selvsagt efterlever vi de mindstemål, fredningstider og hjemtagelse eller genudsætning af fisk indenfor lovens rammer, det kan den enkelte lystfisker bedst selv vurdere - langt bedre end yderligere pålæg udefra, som ingen alligevel kan efterkontrollere. Behøver vi da flere begrænsninger, som for eksempel maximum hjemtagelse af 2 gedder eller sandarter kun i en nærmere bestemt mellemstørrelse? (sandarten, som vi gentagne gange har fået afslag på at bestandsstyrke med yngeludsætninger). Eller maximum 10 aborrer mellem 10 og 30 centimeter?

Under overskriften "Bæredygtigt Fiskeri" forsøger en gruppering, med meget få deltagere på Sjælland, nu at få Lystfiskeriforeningen og andre til "frivilligt" at indføre yderligere håndfaste begrænsninger, som de ovenfor anførte - også selvom man selv vedrørende hjemtagelse siger, hjemmeside citat: "Use your own judgement". Samtidig med at man overfor politikere forsøger at fremstå som værende talsmænd for langt flere end man rettelig repræsenterer, krydret med erklæringer fra "eksperter" og kilder - der i hovedsagen har hentet erfaringer fra vandløb og langt mindre grad fra søer. Søfiskeriet har Lystfiskeriforeningen 128 års erfaring med svarende til 90.000 medlemsår.

Derfor er Lystfiskeriforeningens bestyrelse helt klar i mælet og modsiger ikke sig selv med vort udsagn bragt i Lystfiskeri-Tidende november 2013, side 17992. [Red: Link til henvisning]
Lystfiskeriforeningens medlemmer skal overholde den til enhver tids gældende lovgivning, samt foreningens love og regelment, for udøvelse af lystfiskeri i foreningens vande. 
Under ansvarlig iagttagelse af foranstående er det op til det enkelte medlems personlige holdning og frihed, at vælge sine foretrukne fiskemetoder og fiskevande.
Brave lystfiskere behøver ikke yderligere formynderi og regelsæt der begrænser glæden ved naturen og ansvarligt fiskeri. Vi opfordrer jævnligt i Lystfiskeri-Tidende til at genudsætte de største fisk. Vi yder bestandspleje med udsætninger. Vi kunne selvfølgeligt helt holde op med at fiske. Fisk er jo ikke genbrugslegetøj.

Lystfiskeriforeningen er rummelig og har plads til både "Nak eller Ud" holdninger. Vi er selv voksne nok til at skønne hvilke fisk der skal genudsættes og hvilke der skal nydes. Vi vil derfor ikke støtte yderligere begrænsninger i personlig brug af sund fornuft.

Med brav hilsen
Formanden" [Red: Bent Frøslee Laursen]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar