torsdag den 11. september 2014

Forbud mod levende agnfisk i Danmark

Dele af de i 2013 fremsatte anbefalinger fra Dyreetisk Råd vedrørende lystfiskeri ser ud til at blive garant for en eller flere lovmæssige restriktioner, som blandt andet vil forbyde brugen af levende agnfisk i Danmark.  Fødevareminister Dan Jørgensen (S) vil foreslå forbuddet mod brugen af levende agnfisk og forventer en vedtagelse under høringen om forbuddet, samt ikrafttrædelse af forbuddet marts 2015.
Denne lovgivning vil have en stor betydning for særligt søfiskeriet herhjemme, hvor både gedde, aborre og sandart bliver fisket målrettet af mange med netop levende agn som den primære metode.

Læs nyheden her: Fisk & Fri

Læs Dyreetisk Råds udtalelse om lystfiskeri her: Link!

Det bliver interessant at følge udviklingen og reaktionen blandt lystfiskerne omkring det måske fremtidige forbud mod levende agnfisk - samt om andet fra udtalelserne vil blive brugt i fremtidig lovgivning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar